คุณครูผู้บริหาร

คุณครูด้านวิชาการ

ครูป้ำ คุณบุญญาณิศา ตันติพิบูลย์
ครูป้ำ คุณบุญญาณิศา ตันติพิบูลย์

ภาษาไทย

คุณอังคณา ณ ลำปาง
คุณอังคณา ณ ลำปาง

ภาษาอังกฤษ

ครูกั๊ก วรรณศักดิ์ สิริหล้า
ครูกั๊ก วรรณศักดิ์ สิริหล้า

สังคมศึกษา

ครูโชค นายสิทธิโชค แสงอ่อน
ครูโชค นายสิทธิโชค แสงอ่อน

ประวัติศาสตร์

ครูป๊อป นางสาวฐิติกา พึ่งสังข์
ครูป๊อป นางสาวฐิติกา พึ่งสังข์

ภาษาไทย

ครูเบนซ์ สุนิศา เกตุทา
ครูเบนซ์ สุนิศา เกตุทา

คณิตศาสตร์

ครู Cassie Kirkeby
ครู Cassie Kirkeby

ภาษาอังกฤษ

ครูกบ ฐิติ สุขพันธ์
ครูกบ ฐิติ สุขพันธ์

วิทยาศาสตร์

คุณครูด้านศิลปะ และกิจกรรม ชมรม

ครูเล็ก ดร.ภัทราวดี มีชูธน
ครูเล็ก ดร.ภัทราวดี มีชูธน

ผู้รับใบอนุญาต

ดร.หลุยส์ อัมสุทธิ
ดร.หลุยส์ อัมสุทธิ

ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิชาการ

นางสาวสุภาพร กำภู ณ อยธูยา
นางสาวสุภาพร กำภู ณ อยธูยา

ผู้อำนวยการโรงเรียน

ครูพี่นาย คุณมานพ มีจำรัส
ครูพี่นาย คุณมานพ มีจำรัส

ศิลปาธร

ครูนวล นางสาวณีรนวล วงศ์นิวัติขจร
ครูนวล นางสาวณีรนวล วงศ์นิวัติขจร

คหกรรม

ครูเมย์ คุณภัทรวรินทร์ ทิมกุล
ครูเมย์ คุณภัทรวรินทร์ ทิมกุล

สอนทำอาหาร

ครูแอน ศรินประภา ภัทรจินดา
ครูแอน ศรินประภา ภัทรจินดา

รำไทย

ครูมังกร ทิมกุล
ครูมังกร ทิมกุล

ยิวยิตสุ

ครูเอ๋ นางสาวธนิศา ดุรงคเวโรจน์
ครูเอ๋ นางสาวธนิศา ดุรงคเวโรจน์

ดนตรีสากล

ครูเพชร นางสาวสุชาดา ช่องสว่าง
ครูเพชร นางสาวสุชาดา ช่องสว่าง

Body Movement

ครูโด้ นายณัฐชัย คำจันทร์
ครูโด้ นายณัฐชัย คำจันทร์

ศิลปะ

ครูอาร์ท นายพีรัช ดวงดารา
ครูอาร์ท นายพีรัช ดวงดารา

ดนตรีสากล

ครูแหลม คุณอดิศักดิ์ ทองแก้ว
ครูแหลม คุณอดิศักดิ์ ทองแก้ว

Baketball

ครูกุ๊กไก่ สาวิตรี นารี
ครูกุ๊กไก่ สาวิตรี นารี

เทนนิส

ครูโฟน นายนฤฤทธิ์ ดวงไข
ครูโฟน นายนฤฤทธิ์ ดวงไข

กีฬา

ครูต้อง ณรงค์ศักดิ์ แย้มสุวรรณ
ครูต้อง ณรงค์ศักดิ์ แย้มสุวรรณ

ดนตรีไทย

ครูบอย มิ่งขวัญ สีดาราษฎร์
ครูบอย มิ่งขวัญ สีดาราษฎร์

เกษตร

คุณครูระดับชั้นประถมศึกษา

นางสาวสุภาพร กำภู ณ อยธูยา
นางสาวสุภาพร กำภู ณ อยธูยา
นางสาวตระหนักจิตต ทองมี
นางสาวตระหนักจิตต ทองมี
นางสาวสุนิสา จันทร์ดี
นางสาวสุนิสา จันทร์ดี
นางสาวขวัญตา จงสกุลรุ่งโรจน์
นางสาวขวัญตา จงสกุลรุ่งโรจน์
นางสาวชุตินารถ ชัชอานนท์
นางสาวชุตินารถ ชัชอานนท์
นางสาวนที จงมีสุข
นางสาวนที จงมีสุข
ครูเอม นางสาวปิยวัน แย้มถนอม
ครูเอม นางสาวปิยวัน แย้มถนอม
ครูน้ำแข็ง นางสาวภมรเพชร ภู่ภักดี
ครูน้ำแข็ง นางสาวภมรเพชร ภู่ภักดี
ครูรุ้ง นางสาว ณัฐการณ์ ทองดอนพุ่ม
ครูรุ้ง นางสาว ณัฐการณ์ ทองดอนพุ่ม
logo.jpg