คุณครูผู้บริหาร

คุณครูด้านวิชาการ

ครูป้ำ คุณบุญญาณิศา ตันติพิบูลย์
ภาษาไทย
คุณอังคณา ณ ลำปาง
ภาษาอังกฤษ
ครูกั๊ก วรรณศักดิ์ สิริหล้า
สังคมศึกษา
ครูโชค นายสิทธิโชค แสงอ่อน
ประวัติศาสตร์
ครูป๊อป นางสาวฐิติกา พึ่งสังข์
ภาษาไทย
ครูเบนซ์ สุนิศา เกตุทา
คณิตศาสตร์
ครู Cassie Kirkeby
ภาษาอังกฤษ
ครูกบ ฐิติ สุขพันธ์
วิทยาศาสตร์
Show More

คุณครูด้านศิลปะ และกิจกรรม ชมรม

ครูเล็ก ดร.ภัทราวดี มีชูธน
ผู้รับใบอนุญาต
ดร.หลุยส์ อัมสุทธิ
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิชาการ
นางสาวสุภาพร กำภู ณ อยธูยา
ผู้อำนวยการโรงเรียน
Show More
ครูพี่นาย คุณมานพ มีจำรัส
ศิลปาธร
ครูนวล นางสาวณีรนวล วงศ์นิวัติขจร
คหกรรม
ครูเมย์ คุณภัทรวรินทร์ ทิมกุล
สอนทำอาหาร
ครูแอน ศรินประภา ภัทรจินดา
รำไทย
ครูมังกร ทิมกุล
ยิวยิตสุ
ครูเอ๋ นางสาวธนิศา ดุรงคเวโรจน์
ดนตรีสากล
ครูเพชร นางสาวสุชาดา ช่องสว่าง
Body Movement
ครูโด้ นายณัฐชัย คำจันทร์
ศิลปะ
ครูอาร์ท นายพีรัช ดวงดารา
ดนตรีสากล
ครูแหลม คุณอดิศักดิ์ ทองแก้ว
Baketball
ครูกุ๊กไก่ สาวิตรี นารี
เทนนิส
ครูโฟน นายนฤฤทธิ์ ดวงไข
กีฬา
ครูต้อง ณรงค์ศักดิ์ แย้มสุวรรณ
ดนตรีไทย
ครูบอย มิ่งขวัญ สีดาราษฎร์
เกษตร
Show More

คุณครูระดับชั้นประถมศึกษา

นางสาวสุภาพร กำภู ณ อยธูยา
นางสาวตระหนักจิตต ทองมี
นางสาวสุนิสา จันทร์ดี
นางสาวขวัญตา จงสกุลรุ่งโรจน์
นางสาวชุตินารถ ชัชอานนท์
นางสาวนที จงมีสุข
ครูเอม นางสาวปิยวัน แย้มถนอม
ครูน้ำแข็ง นางสาวภมรเพชร ภู่ภักดี
ครูรุ้ง นางสาว ณัฐการณ์ ทองดอนพุ่ม
Show More
logo.jpg

© 2015 โรงเรียนภัทราวดี หัวหิน. All Rights Reserved.

62/63 ซอยหมู่บ้านหัวนา ต.หนองแก อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110

โทร: (032) 827 814 , 081 813 9631

โทรสาร: (032) 827 817
เปิดทำการทุกวันตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.30 น.

PATRAVADI SCHOOL HUA HIN
โรงเรียนภัทราวดี หัวหิน
Social Media