© 2015 โรงเรียนภัทราวดี หัวหิน. All Rights Reserved.

62/63 ซอยหมู่บ้านหัวนา ต.หนองแก อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110

โทร: (032) 827 814 , 081 813 9631

โทรสาร: (032) 827 817
เปิดทำการทุกวันตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.30 น.

PATRAVADI SCHOOL HUA HIN
โรงเรียนภัทราวดี หัวหิน
Social Media

คุณครูผู้บริหาร

คุณครูด้านวิชาการ

ครูป้ำ คุณบุญญาณิศา ตันติพิบูลย์
ภาษาไทย
ครูกุ้งนาง ป้ั้นจั่น
วิทยาศาสตร์
คุณอังคณา ณ ลำปาง
ภาษาอังกฤษ
ครูกั๊ก วรรณศักดิ์ สิริหล้า
สังคมศึกษา
ครูเอ กรศิลป์ เก่งเขตรกิจ
คณิตศาสตร์
ครูโชค นายสิทธิโชค แสงอ่อน
ประวัติศาสตร์
ครูเขม สัจจพงศ์ เหรียญโมรา
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ครูจูเนียร์ คุณชาคริต เดียร์เดน
คุณครูผู้ช่วย
Show More

คุณครูด้านศิลปะ และกิจกรรม ชมรม

ครูเล็ก ดร.ภัทราวดี มีชูธน
ผู้รับใบอนุญาต
ดร.หลุยส์ อัมสุทธิ
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิชาการ
นางสาวสุภาพร กำภู ณ อยธูยา
ผู้อำนวยการโรงเรียน
Show More
ครูพี่นาย คุณมานพ มีจำรัส
ศิลปาธร
ครูเบิร์ด คุณกิตติพงษ์ สวยสม
ดนตรี เปียโน
ครูเมย์ คุณภัทรวรินทร์ ทิมกุล
สอนทำอาหาร
ครูโด้ นายณัฐชัย คำจันทร์
ศิลปะ
ครูทิวลิป คุณอภิชญา ตรีชั้น
การแสดง รำไทย
ครูมังกร ทิมกุล
ยิวยิตสุ
ครูแหลม คุณอดิศักดิ์ ทองแก้ว
Baketball
ครูอั้น คุณวสันต์ ศรีโกศล
Guitar
ครูพรศักดิ์ มุขโต
Football
ครูศราวุฒิ ท้วมเทศ
Football
ครูอวิรุทธิ์ กลิ่นประทุม
Table Tennis
ครูใบตอง วิไลลักษณ์ โยธานันท์
กีฬา
Show More

คุณครูระดับชั้นประถมศึกษา

นางสาวสุภาพร กำภู ณ อยธูยา
นางสาวตระหนักจิตต ทองมี
นางสาวสุนิสา จันทร์ดี
นางสาวขวัญตา จงสกุลรุ่งโรจน์
นางสาวชุตินารถ ชัชอานนท์
นางสาวนที จงมีสุข
ครูพลอย นางสาวพลอยพรรณ กมลอัมฤทธิ์
ครูเอม นางสาวปิยวัน แย้มถนอม
ครูน้ำแข็ง นางสาวภมรเพชร ภู่ภักดี
Show More