คุณครูผู้บริหาร

คุณครูด้านวิชาการ

ครูป้ำ คุณบุญญาณิศา ตันติพิบูลย์
ครูป้ำ คุณบุญญาณิศา ตันติพิบูลย์

ภาษาไทย

press to zoom
คุณอังคณา ณ ลำปาง
คุณอังคณา ณ ลำปาง

ภาษาอังกฤษ

press to zoom
ครูกั๊ก วรรณศักดิ์ สิริหล้า
ครูกั๊ก วรรณศักดิ์ สิริหล้า

สังคมศึกษา

press to zoom
ครูโชค นายสิทธิโชค แสงอ่อน
ครูโชค นายสิทธิโชค แสงอ่อน

ประวัติศาสตร์

press to zoom
ครูป๊อป นางสาวฐิติกา พึ่งสังข์
ครูป๊อป นางสาวฐิติกา พึ่งสังข์

ภาษาไทย

press to zoom
ครูเบนซ์ สุนิศา เกตุทา
ครูเบนซ์ สุนิศา เกตุทา

คณิตศาสตร์

press to zoom
ครู Cassie Kirkeby
ครู Cassie Kirkeby

ภาษาอังกฤษ

press to zoom
ครูกบ ฐิติ สุขพันธ์
ครูกบ ฐิติ สุขพันธ์

วิทยาศาสตร์

press to zoom

คุณครูด้านศิลปะ และกิจกรรม ชมรม

ครูเล็ก ดร.ภัทราวดี มีชูธน
ครูเล็ก ดร.ภัทราวดี มีชูธน

ผู้รับใบอนุญาต

press to zoom
ดร.หลุยส์ อัมสุทธิ
ดร.หลุยส์ อัมสุทธิ

ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิชาการ

press to zoom
นางสาวสุภาพร กำภู ณ อยธูยา
นางสาวสุภาพร กำภู ณ อยธูยา

ผู้อำนวยการโรงเรียน

press to zoom
ครูพี่นาย คุณมานพ มีจำรัส
ครูพี่นาย คุณมานพ มีจำรัส

ศิลปาธร

press to zoom
ครูนวล นางสาวณีรนวล วงศ์นิวัติขจร
ครูนวล นางสาวณีรนวล วงศ์นิวัติขจร

คหกรรม

press to zoom
ครูเมย์ คุณภัทรวรินทร์ ทิมกุล
ครูเมย์ คุณภัทรวรินทร์ ทิมกุล

สอนทำอาหาร

press to zoom
ครูแอน ศรินประภา ภัทรจินดา
ครูแอน ศรินประภา ภัทรจินดา

รำไทย

press to zoom
ครูมังกร ทิมกุล
ครูมังกร ทิมกุล

ยิวยิตสุ

press to zoom
ครูเอ๋ นางสาวธนิศา ดุรงคเวโรจน์
ครูเอ๋ นางสาวธนิศา ดุรงคเวโรจน์

ดนตรีสากล

press to zoom
ครูเพชร นางสาวสุชาดา ช่องสว่าง
ครูเพชร นางสาวสุชาดา ช่องสว่าง

Body Movement

press to zoom
ครูโด้ นายณัฐชัย คำจันทร์
ครูโด้ นายณัฐชัย คำจันทร์

ศิลปะ

press to zoom
ครูอาร์ท นายพีรัช ดวงดารา
ครูอาร์ท นายพีรัช ดวงดารา

ดนตรีสากล

press to zoom
ครูแหลม คุณอดิศักดิ์ ทองแก้ว
ครูแหลม คุณอดิศักดิ์ ทองแก้ว

Baketball

press to zoom
ครูกุ๊กไก่ สาวิตรี นารี
ครูกุ๊กไก่ สาวิตรี นารี

เทนนิส

press to zoom
ครูโฟน นายนฤฤทธิ์ ดวงไข
ครูโฟน นายนฤฤทธิ์ ดวงไข

กีฬา

press to zoom
ครูต้อง ณรงค์ศักดิ์ แย้มสุวรรณ
ครูต้อง ณรงค์ศักดิ์ แย้มสุวรรณ

ดนตรีไทย

press to zoom
ครูบอย มิ่งขวัญ สีดาราษฎร์
ครูบอย มิ่งขวัญ สีดาราษฎร์

เกษตร

press to zoom

คุณครูระดับชั้นประถมศึกษา

นางสาวสุภาพร กำภู ณ อยธูยา
นางสาวสุภาพร กำภู ณ อยธูยา
press to zoom
นางสาวตระหนักจิตต ทองมี
นางสาวตระหนักจิตต ทองมี
press to zoom
นางสาวสุนิสา จันทร์ดี
นางสาวสุนิสา จันทร์ดี
press to zoom
นางสาวขวัญตา จงสกุลรุ่งโรจน์
นางสาวขวัญตา จงสกุลรุ่งโรจน์
press to zoom
นางสาวชุตินารถ ชัชอานนท์
นางสาวชุตินารถ ชัชอานนท์
press to zoom
นางสาวนที จงมีสุข
นางสาวนที จงมีสุข
press to zoom
ครูเอม นางสาวปิยวัน แย้มถนอม
ครูเอม นางสาวปิยวัน แย้มถนอม
press to zoom
ครูน้ำแข็ง นางสาวภมรเพชร ภู่ภักดี
ครูน้ำแข็ง นางสาวภมรเพชร ภู่ภักดี
press to zoom
ครูรุ้ง นางสาว ณัฐการณ์ ทองดอนพุ่ม
ครูรุ้ง นางสาว ณัฐการณ์ ทองดอนพุ่ม
press to zoom
logo.jpg