ตราสัญลักษณ์ประจำโรงเรียน

ตราสัญลักษณ์ประจำโรงเรียนภัทราวดี หัวหิน มีที่มาจากตัวอักษร ภ พยัญชนะตัวแรกจาก ชื่อจริงของ ครูเล็ก ภัทราวดี มีชูธน ผู้ก่อตั้ง โรงเรียน ซึ่งได้นำ ตัวอักษร ภ มาประดิษฐ์เป็นรูปเด็กกำลังรื่นเริง โดยเคลื่อนไหว ร่างกายอย่างอ่อนไหว และสบาย ๆ ซึ่งสอดคล้องกับปรัชญาของโรงเรียนคือการให้นักเรียนได้เรียนรู้ ทั้งวิชาการและศิลปศาสตร์ควบคู่กันไปอย่างมีอิสระและมีความสุข

The symbol was derived from the first letters of the school’s founder, Patravadi Mejudhon’s, name.

สีม่วง เป็นสีที่แสดงถึงความคิดสร้างสรรค ซึ่งเป็นพื้นฐานของการเรียนรู้ และการถ่ายทอดทั้งศาสตร์และศิลป์สู่เยาวชน
สีเทา เป็นสีที่แสดงถึงความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี สื่อถึงความคิดที่เปิดกว้างก้าวไกล และการมีวิสัยทัศน์ของผู้นำ
สีเหลืองจำปา เป็นสีของดอกไม้ไทยที่สดใส มีความหอม ต้นจำปามีดอกมาก เลี้ยงง่ายจึงเป็นคุณสมบัติที่มนุษย์พึงนำมาเป็นแบบอย่าง

Purple represents creativity. At Patravadi Schools, creativity and the transfer of both art and science to young people, is the basis for learning .

Gray represents technology and innovation.

Yellow is the color of the Champa flower (Plumeria in English). Champa trees are zealous but maintain a peaceful balance.

เพลงประจำโรงเรียน "เพลงปีนภูเขา"

อยากปีนภูเขาแสนสูง
ให้ชีวิตและกำลังกาย
ก้าวไปบนเขาแสนสูง
ทีละน้อยค่อย ๆ เรียนรู้ไป
ก้าวไปบนเขาแสนสูง
ให้ความหวังและกำลังใจ
จะไปให้ถึงยอดสูง
ทีละน้อยค่อย ๆ เรียนรู้ไป
อยากปีนภูเขาแสนสูง
ให้ชีวิตและกำลังกาย
จะไปให้ถึงยอดสูง
เอาชนะความทุกข์ยากใดใด

อยากปีนภูเขาแสนสูง

ให้ชีวิตและกำลังกาย

จะไปให้ถึงยอดสูง

เอาชนะความทุกข์ยากใดใด

หัวใจต้องมุ่งมั่นหมาย
ให้ฝันนั้นกลายเป็นจริง
หนทางยากยุ่งไม่หวั่นไหว
ให้ฝันนั้นกลายเป็นจริง

พวกเราต้องจูงกันไป
ห่วงใยต่อกัน

หนทางยากยุ่งไม่หวั่นไหว

ทำใจให้เย็น

หัวใจต้องมุ่งมั่นหมาย

ให้ฝันนั้นกลายเป็นจริง

หนทางยากยุ่งไม่หวั่นไหว

ให้ฝันนั้นกลายเป็นจริง

หัวใจต้องมุ่งมั่นหมาย

ให้ฝันนั้นกลายเป็นจริง

หนทางยากยุ่งไม่หวั่นไหว

ให้ฝันนั้นกลายเป็นจริง

 

อักษรย่อโรงเรียน

ภด.

คำขวัญของโรงเรียน

อิสระภาพที่มีขอบเขต
Freedom With Boundaries

นักเรียนมีอิสรภาพทางความคิด มีอิสระในการ สร้างสรรค์ อย่างมีเหตุผล เหมาะสมกับกฎระเบียบของสังคมในระบอบประชาธิปไตย ปลูกฝังความเป็นผู้นำที่ดีมีคุณภาพ มีความคิดทันสมัย ตามมาตรฐานสากลที่อยู่บนพื้นฐานของความเป็นไทย

 

Freedom with Boundaries

At the Patravadi Schools, we encourage freedom of thought and creativity. We follow the rules of a democratic society and we strive to cultivate good leadership qualities in all students. We integrate modern ideas with international standards, in order to encourage innovation and problem-solving skills.

logo.jpg