NEWS &

EVENTS

ผลงานนักเรียน

สวนสัตว์น้อยๆๆของโรงเรียน

66

คุณเป็ด 30 ตัว มาแล้ว อยู่ริมบ่อในกรงคุณกวาง จะไข่ในตอนกลางคืน และเราจะไปเก็บไข่ในตอนเช้าทุกวัน มาให้ class ครูนวล ทำไข่เค็มสูตรครูนวล อร่อยมากกกกกก ค่ะ อยู่กับคุณกวาง และคุณไก


ผลงานนักเรียน
ข่าวสาร และกิจกรรม