NEWS &

EVENTS

ผลงานนักเรียน

ธรรมะวันนี้


พระพุทธเจ้าตรัสว่า อย่าหมิ่น งู ถึงตัวเล็กนิดเดียว ก็มีพิษร้ายแรงได้… (ข้อคิดส่วนตัว) อย่าหมิ่นผู้มี ศิล ถึงจะมือใหม่ ก็มีธรรมะ สามารถบรรลุธรรมได้


ผลงานนักเรียน
ข่าวสาร และกิจกรรม
logo.jpg