© 2015 โรงเรียนภัทราวดี หัวหิน. All Rights Reserved.

62/63 ซอยหมู่บ้านหัวนา ต.หนองแก อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110

โทร: (032) 827 814 , 081 813 9631

โทรสาร: (032) 827 817
เปิดทำการทุกวันตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.30 น.

PATRAVADI SCHOOL HUA HIN
โรงเรียนภัทราวดี หัวหิน
Social Media

Part of the Vic Hua Hin arts complex, Nai Dee Sculptured Huts refresh your holiday with unique and artistic accommodation. Nai Dee, a renowned Thai clay artist, spent over three years hand-sculpting the huts passionately one by one with white cement. Each hut is a unique work of art. In Naidee Sculptured Huts, we have 8 independent huts for individuals, couples and families, and a big hut that houses up to 30 people which is ideal for student camp or group retreat. With a wide range of activities in Vic Hua Hin arts complex, Nai Nee Sculptured Huts is the ideal place for a creative holiday for all ages.

 

All room rates include breakfast.Room rate may subject to change, please call to check for the current information.For group between 20-50, 550B person/night. 

 

Special offer:

Guests spending 2 nights or more will receive 2 complimentary tickets to Saturday performances at Vic Hua Hin. (This offer doesn’t apply to guests staying in Big Big Hut)Guests are entitled to a 20% discount to performance tickets.If you are interested in creating events and functions at Vic Hua Hin, please visit “Facilities and Services” for our wide range of options.

 

To book or to discuss your event, please email patravadi@patravaditheatre.com , or call 081-8139631 or for more informations please call 032 827 814.

logo.jpg