อัตราค่าธรรมเนียม

ระเบียบการชำระเงิน

ค่าธรรมเนียม ประกอบด้วย:

 

  • ค่าแรกเข้าจำนวน 20,000 บาท ให้ชำระในวันที่สมัครเรียนและผ่านการคัดเลือกแล้ว (ชำระเมื่อแรกเข้าครั้งเดียวเท่านั้น)

  • ค่าเล่าเรียน จะแบ่งเป็น 3 ครั้งต่อหนึ่งปีการศึกษา ชำระเมื่อเปิดภาคเรียนที่ 1, ภาคเรียนที่ 2 และภาคเรียนที่ 3

 

วิธีการชำระเงิน:

 

สามารถชำระเงินได้ด้วยตนเอง หรือโอนเงินผ่านธนาคารโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

  • สำหรับระดับชั้นอนุบาลและประถมศึกษา ชื่อบัญชี "โรงเรียนภัทราวดีมัธยมศึกษาหัวหิน (ปฐมวัย)" เลขที่บัญชี 594-2-11629-3 ธนาคารทหารไทย สาขาหัวหิน-มาร์เก็ตวิลเลจ ประเภทบัญชีเงินฝากออมทรัพย์

 

  • สำหรับระดับชั้นมัธยมศึกษา ชื่อบัญชี "โรงเรียนภัทราวดีมัธยมศึกษาหัวหิน" เลขที่บัญชี 594-2-07007-8 ธนาคารทหารไทย สาขาหัวหิน-มาร์เก็ตวิลเลจ ประเภทบัญชีเงินฝากออมทรัพย์

Payment Outline :

A one-time entrance fee of 20,000 baht must be payed upon admission.

Tuition will be divided into three payment periods (at the start of each semester). 

 

Methods of Payment:

 

Payment can be made in person or by direct bank transfer, as detailed below: 

     For High School :

            Account Name “Patravadi High School Hua Hin"

            Account number 594-2-07007-8.

            TMB Bank Branch - Hua Hin Market Village. Savings Account

สถานที่และเวลาเปิดรับสมัคร

โรงเรียนภัทราวดี หัวหิน 

 

62/63 หมู่บ้านหัวนา 

ตำบลหนองแก  อำเภอหัวหิน 

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77110

 

เปิดรับสมัครทุกวัน

ตั้งแต่เวลา  8.30 – 16.30 น.

 

โทรศัพท์: (032) 827 814 , 081 813 9631

โทรสาร: 032-827-817

 

logo.jpg