STUDENT LIFE

CLUB AND

ACTIVITIES

กิจกรรมและชมรม

ทางโรงเรียนมีกิจกรรมและชมรมให้นักเรียนร่วมสนุกและเรียนรู้ศิลปะหลากหลายรูปแบบ ณ วิกหัวหิน พื้นที่แห่งการสร้างจินตนาการ แหล่งเรียนรู้ศิลปะ อาทิ การปั้นดิน บัลเลต์ ดนตรี ขับร้อง โยคะน้ำ ว่ายน้ำ ขี่ม้า กอล์ฟ วาดภาพ พับกระดาษ โดยศิลปินมืออาชีพที่ผ่านการคัดสรรจากครูเล็ก ภัทราวดี มีชูธน ศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดง (ละครเวทีและภาพยนตร์) ข้อมูลเพิ่มเติม: www.vichuahin.com หรือ โทร. 081 813 9631

กิจกรรมและชมรมของโรงแรม

ทางโรงเรียนมีกิจกรรมและชมรมให้นักเรียนร่วมสนุกและเรียนรู้ศิลปะหลากหลายรูปแบบ รวมถึงการเรียนรู้เพื่อนำไปสู่การประกอบอาชีพ

Ballet Club
Ballet Club
Art & Craft
Art & Craft
Cooking Club
Cooking Club
Movie Making
Movie Making
Agriculture
Agriculture
Music Club
Music Club
กิจกรรมและชมรมสำหรับนักท่องเที่ยว

นอกจากนี้ ทางโรงเรียนมีกิจกรรมและชมรมให้สำหรับนักท่องเที่ยวที่สนใจร่วมสนุกและเรียนรู้ศิลปะหลากหลายรูปแบบ ณ วิกหัวหิน พื้นที่แห่งการสร้างจินตนาการ แหล่งเรียนรู้ศิลปะ อาทิ การปั้นดิน วาดภาพ Paper mache บัลเลต์ ดนตรี ขี่ม้า โดยศิลปินมืออาชีพที่ผ่านการคัดสรรจากครูเล็ก ภัทราวดี มีชูธน ศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดง (ละครเวทีและภาพยนตร์) ข้อมูลเพิ่มเติม: www.vichuahin.com หรือ โทร. 081 813 9631 , 081 763 8690

logo.jpg