รางวัลที่ได้รับจากผลงานของนักเรียน

รางวัลนักศึกษาวิชาทหารดีเยี่ยม

รางวัลผลการสอบ O-Net ระดับเหรียญทองแดง

เหรียญรางวัลเชิดชูเกียรตินักเรียนดีเด่น

คุณอาร์ตี้

คุณมีมี่

คุณมินมิน

คุณมารีน

คุณไผ่

คุณเอมมี่

คุณบอส

คุณเฟื้อง

คุณนาเดีย

คุณโยฮันน่า

logo.jpg