รางวัลที่ได้รับจากผลงานของนักเรียน

รางวัลนักศึกษาวิชาทหารดีเยี่ยม

press to zoom

รางวัลผลการสอบ O-Net ระดับเหรียญทองแดง

press to zoom

เหรียญรางวัลเชิดชูเกียรตินักเรียนดีเด่น

คุณอาร์ตี้

press to zoom

คุณมีมี่

press to zoom

คุณมินมิน

press to zoom

คุณมารีน

press to zoom

คุณไผ่

press to zoom

คุณเอมมี่

press to zoom

คุณบอส

press to zoom

คุณเฟื้อง

press to zoom

คุณนาเดีย

press to zoom

คุณโยฮันน่า

press to zoom
logo.jpg