ศูนย์ศิลปะวิกหัวหิน (Handmade white cement live-in sculpture) มีบริการจัดค่ายอบรมศิลปะ สำหรับท่านที่สนใจเรียนรู้ศิลปะ การแสดงรูปแบบต่างๆภายในศูนย์ศิลป์ที่มีสิ่งอำนวยความสะดวกครบวงจร ทั้งห้องเรียนที่เป็นสัดส่วนได้มาตรฐาน เวทีการแสดง ที่ใช้แสดงจริง ที่พักบ้านนายดี ซึ่งเป็นบ้านที่ทำจากปูนขาวปั้นมือทีละหลังโดยศิลปินคนไทย และอาหารที่จัดเตรียมไว้พร้อมสรรพเพื่ออำนวยความสะดวก โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้ซึมซับบรรยากาศของศิลปะ จากอาร์ตแคมป์ได้ในทุกๆ รายละเอียด (One Stop Service Art Center)

 

ผู้เรียนจะได้เรียนรู้ศิลปะหรือวิชาความรู้ต่างๆ จากศิลปินมืออาชีพและอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ นำทีมโดย ครูเล็ก ภัทราวดี มีชูธน โดยเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ขึ้นเวทีแสดงจริงต่อหน้าผู้ชม อาร์ตแคมป์ มีทั้งโปรแกรมค่ายที่ดำเนินการเป็นประจำ และโปรแกรมที่จัดขึ้นเฉพาะกิจตามความต้องการของผู้เรียน (Tailor made program) อาทิ ค่ายศิลปะการแสดงสำหรับเยาวชน ค่ายศิลปะเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต สำหรับผู้สนใจ หรือ ค่ายศิลปะวัฒนธรรมไทยสำหรับชาวต่างชาติ

 

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

 

logo.jpg